Urbanism

Actele necesare eliberarii Certificatului de urbanism
Certificate-urbanism-2018 
Certificate urbanism 2017


Formulare tip
Nomenclator stradal


PUZ ZONA CENTRALA U.T.R.1
Intentie elaborare PUZ -zona centrala U.T.R.1
Proces verbal elaborare PUZ -zona centrala U.T.R.1-de afisare anunt public
Consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ

Proces verbal de afisare anunt publicetapa elaborarii propunerilor
Raportul consultarii publicului in etapa elaborarii propunerilor PUZ
Aviz puz
Expunere de motive PUZ
Anunt elaborare proiect HCL PUZ
Proiect de hotarare PUZ
PUZ 

PUG CASCIOARELEAnunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului