Urbanism

Formulare tip
Actele necesare eliberarii Certificatului de urbanism si Autorizatiei de construireCertificate de urbanism si autorizatii de construire:

Certificate de urbanism Autorizatii de construire
Certificate-urbanism-2019
Certificate-urbanism-2018 
Certificate urbanism 2017

Autorizatii de construire 2018

Autorizatii de construire 2019

 


Nomenclator stradal


PUZ ZONA CENTRALA U.T.R.1
Intentie elaborare PUZ -zona centrala U.T.R.1
Proces verbal elaborare PUZ -zona centrala U.T.R.1-de afisare anunt public
Consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ

Proces verbal de afisare anunt publicetapa elaborarii propunerilor
Raportul consultarii publicului in etapa elaborarii propunerilor PUZ
Aviz puz
Expunere de motive PUZ
Anunt elaborare proiect HCL PUZ
Proiect de hotarare PUZ
PUZ 
Proiect de Hotarare PUG


PUG CASCIOARELEAnunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului