Protectie civila

Reguli privind utilizarea focului deschis la arderea de miristi,
vegetatie uscata si resturi vegetale

       Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase, de catre proprietarii si detinatorii de terenuri cu titlu sau fara titlu, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta in vederea obtinerii permisului de lucru cu focul.

      Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii


Formulare
Semnale alarmare acustica

Reguli materii explozive
Sezon_rece
Material_de_prezentare__Miristi
Masuri_de_prevenire_a_incendiilor__la_exploatarea_instalatiilor_de_incalzire
Dispozitie_reorganizare_CLSU
Coduri_meteorologice
Reguli_campania_agricola
Masuri_perioade_caniculare