Legislatie

 

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 72004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
– Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicata
Principii-ce-deriva-din-jurisprudenta-CEDO-1