Formulare tip

TAXE SI IMPOZITE
Cerere certificat atestare fiscala persoane juridice
Cerere eliberare certificat fiscal
Declaratie de scoatere din evidenta auto
Declaratie fiscala cladiri rezidentiale nerez mixt PJ
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe teren în cazul persoanelor juridice


REGISTRU AGRICOL
Adeverinta teren agricol
Cerere eliberare adeverinţă necesară la A.P.I.A.
Cerere Carnet de comercializare
Cerere Atestat de producator
Cerere eliberare titlu de proprietate sau ordin de teren
Cerere inscriere in registrul agricol animale
Cerere şi acte necesare atribuire teren conform Lg. 15
Lista structuri si entitati agricole
Declaratie Registrul Agricol -utilizare
Declaratie Registrul Agricol -proprietate


STARE CIVILA
Cerere eliberare certificat NCD
Declaratie casatorie


URBANISM
Cerere aviz principiu energie electrica
Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism
Cerere prelungire incheiere contract de inchiriere
Cerere racordare la reteaua de apa
Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor
Comunicare privind încheierea executiei lucrarilor
Cerere Autorizatie de construire/Autorizatie de demolare
Cerere Certificat de Urbanism
Prelungire Autorizatie de construire/Autorizatie de demolare
Prelungire Certificat de Urbanism PROTECTIE CIVILA
Permis_de_lucru_cu_focul_