Dispozitii primar 2018

Dispozitia nr 1/2018 privind convocarea C.L. in sedinta de indata
Dispozitia nr 2/2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata doamnei Afuz Maria, persoana cu handicap grav
Dispozitia nr 3/2018 privind programarea concediilor de odihna pentru salariatii din cadrul primariei Cascioarele in anul 2018
Dispozitia nr 4/2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea comportarii contructiilor in exploatare pentru obiectivul Modernizare drumuri si strazi in comuna Cascioarele
Dispozitia nr 5/2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiei domnului Stoescu Ion

Dispozitia nr 6/2018 privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 21/2018 privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara din cadrul primariei Cascioarele
Dispozitia nr. 22/2018 privind convocarea CLSU in sedinta extraordinara
Dispozitia nr. 23/2018 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primariei Cascioarele
Dispozitia nr. 24/2018 privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei Cascioarele care vor face parte din grupul de lucru pentru intocmirea amenajamentelor pastorale
Dispozitia nr. 25/2018 privind stabilirea programului de comunicare verbala a informatiilor de interes public
Dispozitia nr 72/2018 privind convocarea C.L. in sedinta extraordinara
Dispozitia nr. 26/2018 privind convocarea CL in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 34/2018 privind desemnare persoana resp. Program national de cadastru si carte funciara
Dispozitia nr. 35/2018 program Ratio SC MIRNIC SRL
Dispozitia nr. 36/2018 program Ratio SC LuliCom SRL
Dispozitia nr. 37/2018 program Ratio SC HARDDY SRL
Dispozitia nr. 38/2018 program Ratio IF Vanosu
Dispozitia nr. 39/2018 program Ratio SC KAVENCOVAL SRL
Dispozitia nr. 40/2018 constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii prin licitatie deschisa a contractului de achizitie publica Asfaltare strazi si drumuri
Dispozitia nr. 41/2018 privind virarea de credite bugetare
Dispozitia nr. 42/2018 privind desemnarea dnul Cucuta Alexandru schimb info prin mijloace electronice dintre UAT Cascioarele si SPCRPCIV Calarasi
Dispozitia nr. 43/2018 privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 54/2018 privind aprobarea Planului de pregatire Situatii Urgenta
Dispozitia nr. 55/2018 privind modificarea Dispozitiei nr. 40 din 09.03.2018-comisie oferte Asfaltare drumuri si strazi
Dispozitia nr. 60/2018 privind inlocuirea expertului tehnic cooptat numit prin dispozitia nr 55 din 25.04.2018
Dispozitia nr. 61/2018 privind constituirea comisiei de selectionare a documentelor create si detinute de Primaria com Cascioarele
Dispozitia nr. 62/2018 privind constatarea radierii de drept a sanctiunii disciplinare aplicata functionarului public Cucuta Alexandru
Dispozitia nr. 63/2018 privind desemnarea doamnei Duta Veronica responsabil cu arhiva Primariei comunei Cascioarele
Dispozitia nr. 64/2018 privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr. 65/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta dnei Soricica Elena
Dispozitia nr. 66/2018 acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cazanaru Dorina in calitate de parinte
Dispozitia nr. 67/2018 privind acordarea indemnizatiei lunare dlui Madin Ion
Dispozitia nr. 68/2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dlui Anghel Gabriel-Ionel
Dispozitia nr. 69/2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dlui Arsene Ion
Dispozitia nr. 70/2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Tuchilus Ionut
Dispozitia nr. 71/2018 privind desemnarea responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal
Dispozitia nr. 72/2018 privind convocarea CL in sedinta extraordinara
Dispozitia nr. 73/2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Maianu Mariana
Dispozitia nr. 74/2018 privind acordarea ajutorului social doamnei Mianu Mariana
Dispozitia nr. 75/2018 privind suspendarea platii ajutorului social pentru dna Cornaciu Maria
Dispozitia nr. 76/2018 privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia dlui Onila Ion
Dispozitia nr. 77/2018 privind suspendarea platii ajutorului social pentru domnul Surdu Marin
Dispozitia nr. 78/2018 privind constituirea comisiei de avaluare in vederea atribuirii contractului Achizitie Buldoexcavator…
Dispozitia nr. 79/2018 privind suspendarea CIM al doamnei Nastase Crenguta-crestere copil
Dispozitia nr. 80/2018 privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca dnei Bortea Stefania
Dispozitia nr 113 privin convocarea CL in data de 28 nov 2018

Dispozitia nr. 81/2018 privind desemnarea doamnei Duta Veronica in vederea realizarii schimbului de info privind mijloacele electronice dintre UAT Cascioarele si SPCRPCIV Calarasi
Dispozitia nr 82/2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
Dispozitia nr 83/2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat doamnei Brotoi Marioara
Dispozitia nr 84/2018 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei domnului Eremia Nicusor
Dispozitia nr 85/2018 privind reluarea platii ajutorului social pentru doamna Cornaciu Maria
Dispozitia nr 86/2018 privind reluarea platii ajutorului social pentru domnul Surdu Marin
Dispozitia nr 87/2018 privind desemnarea doamnei Duta Veronica ca executor fiscal in vederea indeplinirii procedurilor de executarea silita
Dispozitia nr 88 privind constatatrea suspendarii de drept a raportului de serviciu pentru domnul Cucuta Alexandru
 Dispozitia nr 89/2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata domnului Flamanzeanu Ion, persoana cu handicap grav
Dispozitia nr 90 privind angajarea doamnei Flamanzeaza Nela in functie de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Flamanzeaza Ion
Dispozitia nr 91/2018 privind reluarea platii ajutorului social pentru familia domnului Onila Ion
Dispozitia nr 92/2018 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Surdu Marin
Dispozitia nr 93/2018 privind acordarea unui ajutor de inmormantare
Dispozitia nr 94 privind acordarea inemnizatiei lunare domnului Barbu Tudor
Dispozitia nr 95 /2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata domnului Madion Ion, persoana cu handicap grav
Dispozitia nr 96/2018 privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de Administratie al Scolii 
Dispozitia nr 97/2018 privind convocarea CL in sedinta ordinara
Dispozitia nr 98/2018 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Fisca Ioana asistent personal
Dispozitia nr 99/2018 privind delimitarea sectiei de votare din comuna Cascioarele, in vederea organizarii Referendumului national in data de 6 si 7 octombrie
Dispozitia nr 100/2018 privind acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne in perioada sezonului rece, pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale legii 416/2001
Dispozitia nr 101 privind incetarea platii ajutorului social acordat doamnei Mocanu Victoria
Dispozitia nr 102/2018 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Onila Ion
Dispozitia nr 103/2018 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Borovina Marin
Dispozitia nr 104/2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Munteanu Gelu Mihai
Dispozitia nr 105/2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Dragomir Floarea
Dispozitia nr 106/2018 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Onila Ion
Dispozitia nr 107/2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata domnului Stoica Vasile, persoana cu handicap grav
Dispozitia nr 108/2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata doamnei Cazanaru Dorina, reprezentant legal al minorului Cazanaru Iulian Alin, persoana cu handicap grav
Dispozitia nr 109 privind incadrarea doamnei Cazanaru Dorina in functia de asistent persoanal pentru copilul cu handicap grav Cazanaru Iulian Alin
Dispozitia nr 110/2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Tuchilus Ionut
Dispozitia nr 111/2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Cartoc Ionela
Dispozitia nr 112/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului „Achizitie buldoexcavator de catre comuna Cascioarele, judetul Calarasi”
Dispozitia nr 113/2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
Dispozitia nr 114/2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse
Dispozitia nr 115 privind acordarea ajutorului social domnului Eremia Gheorghe
Dispozitia nr 116/2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Nacu Stefan
Dispozitia nr 117/2018 privind virarea de credite bugetare
Dispozitia nr 118/2018 privind incetarea CIM al domnului Tudorache Aureal-asistent personal
Dispozitia nr 119/2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata
Dispozitia nr 120/2018 privind consituirea Comisiei de Inventariere a patrimoniului public si privat, a elementelor de activ si pasiv ale comunei Cascioarele, pentru anul 2018
Dispozitia nr 121/2018 privind delegarea unor atributii doamnei Madin Elena, referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cascioarele
Dispozitia nr 122/2018 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara
Dispozitia nr 123/2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si peroanelor singure cu venituri reduse
Dispozitia nr 124/2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta extraordinara
Dispozitia nr 125/2018 privind angajarea doamnei Gae Ioana in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Gae Dumitru
Dispozitia nr 126/2018 privind angajarea domnului Bolboaca Cristian in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Bolboaca Iordan
Dispozitia nr 127/2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata doamnei Ghezea Elena, persoana cu handicap grav
Dispozitia nr 128/2018 privind angajarea domnului Musca Costel in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ghezea Elena
Dispozitia nr 129/2018 privind acordarea indemnizatiei de hrana